Berichten

Incassobureau Juristu krachtig en snel in geheel Europa!

Vrije handelsverkeer in geheel Europa dat is wel zo fijn! U kunt uw producten of diensten van uit elk land en naar elk land in Europa leveren. Ook betalen kan tegenwoordig snel door middel van internetbankieren. Uw klant moet dan wel de handeling doen en het geld daadwerkelijk naar u overmaken. Indien u bijvoorbeeld aan een klant in Frankrijk een levering heeft gedaan en u heeft van deze factuur nog geen betaling ontvangen, dan is het tijd om incassobureau Juristu in te huren. Wij halen de zorgen voor u weg en we gaan direct over tot actie.

incasso juristen

Incassobureau Juristu in Frankrijk

Juristu Frankrijk zit door heel Frankrijk. Heeft u een incasso in Frankrijk dan kunt u deze gewoon indienen via de Nederlandse website onder de knop Nu-Incasseren . Deze incasso spelen we dan direct door naar onze Franse collega’s en zullen daadwerkelijk direct over gaan tot actie. In Frankrijk werkt het incassotraject dan wel anders dan bijvoorbeeld  in Nederland. In Frankrijk is onze 10 dagen aanpak ook een groot succes. Na 10 dagen kunnen wij uw vordering tot € 10.000,- direct aan de deurwaarder (Huissier) geven. Die maakt een soort van dagvaarding en dient deze in bij de Rechtbank. Direct daarna kan de deurwaarder al beslagen leggen. Het traject tot € 10.000,- is een snel traject en ook een succesvol traject. daarboven proberen wij uiteraard ook eerst minnelijk te incasseren. Lukt dit niet dan geven we de vordering aan onze advocaat.  In Nederland starten wij ook altijd eerst minnelijk.

Incasseren binnen 10 dagen, zo niet dan dagvaarden!

Incassobureau Juristu heeft een strakke incasso aanpak. Incassobureau Juristu heeft een overtuiging. Een opdrachtgever geeft een incasso niet zo maar uit handen van incassobureau Juristu. Daar is al het nodige aan vooraf gegaan. Onze opdrachtgevers hebben dan al veel gedaan. Mailen, bellen, schrijven, whatsappen en vaak tot bezoek aan toe. Maar nog steeds geen betaling van de debiteur. De 10 dagen van incassobureau Juristu zijn dan eigenlijk nog te redelijk. Zodra wij een incasso opdracht ontvangen sturen wij de volgende stukken naar de debiteur c.q. wanbetaler:

 1. de ingebrekestelling per mail en post;
 2. de aanmaning per mail en post;
 3. een sms; incassobureau Juristu heeft een vordering op u;
 4. één van de juristen van incassobureau Juristu gaat bellen met de debiteur;
 5. bovenstaand zal door incassobureau Juristu 3-4 keer in de herhaling gaan.

Dagvaarding produceren door incassobureau van Juristu

Eén van de incasso juristen van incassobureau Juristu maakt een concept dagvaarding met producties (bewijzen) . De dagvaarding is voor de rechter van de rechtbank. De rechter gaat deze dagvaarding lezen. Na het lezen geeft de rechter een vonnis. Essentieel is een sluitende dagvaarding. De dagvaarding is in weze het verhaal van wat er tussen de opdrachtgever en debiteur is overeengekomen. Indien wij dit zo duidelijk mogelijk in kaar brengen, dan zal de rechter altijd positief voor u oordelen. Dan komt er dus een vonnis in uw voordeel. Een zogenaamde beschikking. Met de beschikking kan de deurwaarder beslag leggen. Uiteraard regelen wij dit hele traject voor u.

Incasso indienen?

Wij starten elke incasso eerst minnelijk op no cure no pay!

Nu-Incasseren

 

Incassobureau krijgt al snel klachten van debiteuren die hun facturen niet betalen!

Het is tegenwoordig vrij eenvoudig om een bedrijf een slechte review te geven. Vooral als je debiteur van een incassobureau bent en je bent het niet eens met de openstaande schuld. Veelal komen er daardoor onterechte reviews op diverse forums. Het is immers mogelijk om zonder enige onderbouwing negatief over bijvoorbeeld een incassobureau te schrijven. Veelal zijn debiteuren ten einde raad en schoppen ze om zich heen. Vervelend voor medewerkers en opdrachtgevers van een incassobureau, maar die kunnen hier goed mee om gaan. Het is immers het dagelijkse werk.

Opdrachtgevers die openstaande facturen uit handen geven van een incassobureau, laatste redmiddel!

Veel opdrachtgevers zijn al maanden zo niet jaren bezig om hun geld te krijgen van de debiteur. Men is dan brieven aan het schrijven, bellen, whatsappen en zelfs tot huisbezoek aan toe. Ondanks dat komt er veelal geen geld. De stap die de opdrachtgever dan zet is dan immers hun laatste redmiddel. De kosten van de opdrachtgever gaan ook gewoon door en de lonen en facturen moeten ook betaald worden door de opdrachtgever. De spanning en zorgen zijn dan al flink opgelopen. Er is niet vervelender dan klanten die niet betalen. Een incassobureau kan de facturen sneller voor u innen. Zo niet minnelijk dan gerechtelijk.

Schreeuwende debiteur

Debiteuren zijn veelal niet bereikbaar en worden daardoor uit handen gegeven van een incassobureau.

Zodra wij een opdracht krijgen tot incasso, sturen wij de in gebreke brief en bellen wij de debiteur op. Gelukkig zijn er veel goede debiteuren die dan een regeling treffen of alsnog hun vordering direct betalen. Men weet dan ook dat de incassokosten betaald moeten worden. Ondernemers onder elkaar zijn  niet verplicht aanmaningen te versturen. De 31e dag zijn de incassokosten opeisbaar. Veel ondernemers komen dan in verweer en willen de incassokosten niet betalen. Indien een ondernemer de incassokosten niet gaat betalen kunnen wij als incassobureau de incassokosten gerechtelijk afdwingen. Alle bijkomende kosten gaan we dan ook verhalen op de debiteur.

ontspannen

De opdrachtgever is van de stress af en wij als incassobureau Juristu nemen alle zorgen over.

Zodra u de incasso opdracht uit handen heeft gegeven van incassobureau Juristu kunt u achterover leunen. Wij starten altijd eerst minnelijk en zullen de debiteur gaan aanmanen, zowel digitaal, schriftelijk en telefonisch. U als debiteur zal op de hoogte worden gehouden over de verdere gang van zaken. De incassoprocedure is ook druk op bouwen wat dan weer druk geeft bij de debiteur. Veelal gaat een debiteur om zich heen slaan en is het incassobureau aan de beurt. Bij ons zijn we daaraan gewend. In sommige gevallen komt het voor dat wij de gerechtelijke procedure al na 1 dag starten in plaats van na 10 dagen. De debiteur heeft dan immers aangegeven niet te gaan betalen. Dan heeft het ook geen enkel zin meer om minnelijk te blijven proberen.

rechter

De rechtbank zal een vonnis vellen en de deurwaarder kan dan beslagen leggen op inkomsten en bezittingen

Een opdrachtgever kan veelal niets anders dan doorpakken en gaan voor een gerechtelijke procedure. Zodra er een veroordeling is kan de deurwaarder beslagen leggen op bankrekeningen, loon, bezittingen en alles wat van de debiteur is. De deurwaarder heeft dan alle macht en zal net zolang achter de debiteur aan gaan totdat de gelden binnen zijn. De deurwaarder kan ook een regeling afdwingen bij de debiteur.

Dien uw incasso nu in:

Nu-Incasseren

 

 

 

Een incassobureau zoals Juristu, een unieke service, snel direct en no cure no pay!

Meer dan 10 dagen minnelijke incasso heeft geen zin!

We hebben dan duidelijk te maken met een onwillige debiteur die gewoonweg niet minnelijk wil betalen. Een incassobureau kan dan wel blijven aanmanen, maar indien de debiteur gewoonweg niet betaald dan komen we geen stap verder. De debiteur is dan al vele malen gemaand en is dan duidelijk op de hoogte van alle bijkomende kosten die er bij gaan komen voor de debiteur. Een gerechtelijke procedure neemt immers hoge kosten met zich mee. Dagvaarden is dan de enige optie.

DE GERECHTELIJKE INCASSO

Zodra de 10 dagen minnelijke incasso termijn is verlopen gaan wij in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever betaald een voorschot voor de procedure kosten die voor het incassobureau, deurwaarder en rechtbank gemaakt moeten worden. Al deze kosten gaan we zien te verhalen op de debiteur. De opdrachtgever dient alle juiste stukken, het dossier, aan te leveren, zodat de juristen van incassobureau Juristu er een dagvaarding met producties (bewijzen) van maken. Hier een overzicht van de volgorde van een gerechtelijke procedure:

 1. de opdrachtgever reikt alle stukken betreft de vordering aan;
 2. de dagvaarding maken door juristen van incassobureau Juristu;
 3. te betalen voorschot aan deurwaarder voor griffierecht en betekening Kosten griffierecht en deurwaarder
 4. de dagvaarding betekenen door de deurwaarder bij de gedaagde;
 5. binnen 2 weken naar betekening moet de gedaagde voorkomen;
 6. indien de gedaagde niet komt opdagen, dan komt er een verstekvonnis, alles wordt toegewezen aan eiser;
 7. de gedaagde verweert zich;
 8. Juristu weerlegt het verweer van de gedaagde;
 9. indien een en ander niet geheel duidelijk is voor de rechter, dan komt er een comparitie Uitleg comparitie ;
 10. daarna komt een vonnis;
 11. de deurwaarder betekent dit vonnis weer bij de gedaagde;
 12. bij niet betalen kan de deurwaarder beslagen leggen op bezittingen en inkomsten van de gedaagde;
 13. een vonnis is 20 jaar geldig;
 14. bij geen verhaal kunt u het bijvoorbeeld om de 5 jaar weer proberen;
 15. een vonnis van € 5.000,- kan met rente na bijvoorbeeld 8 jaar al oplopen tot € 5.562,- aan rente, maakt de vordering € 10.562,- plus kosten!

Uw factuur 50 dagen oud? tijd voor een incassobureau!

Vandaag Koningsdag, de Koning 50 jaar. Frappant detail is dat veel facturen gemiddeld meer dan 50 dagen openstaan. Dat is te lang! Wij als incassobureau Juristu hebben een onderzoek gedaan onder onze klanten, hier uit blijkt dit getal. Vaak laat men het vooral toe, indien bedrijven blijven bestellen. Het is dan een “goeie”klant die regelmatig afneemt. Goed voor de omzet, alleen tast het op deze manier wel uw liquiditeit aan. U moet ook als bedrijf de salarissen en rekeningen op tijd betalen.

Gevaar voor wanbetaling ligt op de loer

Veelal maken bedrijven dit zelf op den duur mee, dat een “goede”klant in een keer niet meer betaald. De rekeningen zijn in een keer op gelopen tot € 10.000,- ! Veelal is er dan geen contact meer en staan de facturen meer dan 50 dagen open. Indien men niet scherp op de betalingstermijn blijft letten, kan dit uiteraard ook gebeuren, maar dan stopt u wel met leveren en hadden de openstaande facturen niet opgelopen tot € 10.000,-.

Van bedrijf tot bedrijf is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen

Bedrijven onder elkaar zijn zelfs niet verplicht een aanmaning te versturen. Veelal doet men dit toch, niet één keer maar vaak vier keer. In een vorige blog schrijven wij hier ook over, dat dit niet verplicht is. Zie hier: Blog aanmaningen niet verplicht!

WIK brief alleen verplicht voor particulieren, NIET voor bedrijven!

WIK brief is niet verplicht voor bedrijven. De WIK Wettelijke Incasso Kosten brief moet u verplicht sturen naar een particulier. De particulier ontvangt deze brief met de vermelding, dat ze nog maximaal 14 dagen de tijd krijgen om alsnog zonder incassokosten te betalen. doen ze dat niet dan is de particulier weetelijk de incassokosten verschuldigd. U kunt de WIK brief alhier gratis downloadenWIK brief download

WIK brief is niet verplicht naar bedrijven toe.

Een bedrijf is wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen, indien u geen betalingsafspraken heeft gemaakt. Op de 31e dag is een bedrijf incassokosten verplicht te betalen. Indien u het bedrijf nog een kans wil geven om zonder incassokosten te betalen, dan kunt u geheel onverplicht de WIK brief voor bedrijven toemailen en of sturen. Het bedrijf krijgt dan van u alsnog 14 dagen de kans om zonder enige bijkomende kosten aan u te betalen. Deze WIK brief voor bedrijven kunt u  alhier gratis downloaden: WIK brief download

DAGVAARDEN ZIN OF ONZIN?

Dagvaarden heeft niet altijd zin, wel als u een sluitend dossier heeft en de debiteur duidelijk verhaal biedt. Oftewel bezittingen en of inkomsten heeft. Ook is het belangrijk om te kijken of de debiteur verhaal biedt, indien deze reeds failliet is of een zwerver is die op straat leeft, dan is het onzinnig om deze te dagvaarden. De kosten die u dan heeft gemaakt moet u dan ook nog zien terug te vangen. Dat zal niet makkelijk zijn. Uitzonderingen zijn er uiteraard altijd. Heeft u een huurder die achter is met de huur, dan moet u wel dagvaarden. Een huurder die namelijk niet betaald, daar moet u van af. U kunt het pand immers aan iemand anders verhuren en dan brengt het pand wel de huur op. De dagvaarding moet dan luiden: opeisen van de achterstallige en lopende huur, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Dat zijn de eisen die wij dan voor onze cliënten gaan stellen.

Incassobureau

INDIEN U A ZEGT, MOET U OOK B ZEGGEN BIJ INCASSO!

U heeft de vordering aan een incassobureau uit handen gegeven. Het incassobureau zal er alles aan doen om de vordering minnelijk te incasseren. Snel de incassokosten verdienen. Bij incassobureau Juristu betaald ca. 85% via de minnelijke weg. Dat is een zeer hoog percentage. De kracht van incassobureau Juristu zit in de juridische druk die wij steeds meer opvoeren in de 10 lopende minnelijke incassodagen. Wij dreigen vanaf dag één met juridische stappen. Mocht de debiteur alsnog niet betalen, dan overleggen wij met de opdrachtgever om dan ook daadwerkelijk te gaan dagvaarden. Indien u dit niet doet, dan weet u zeker dat u uw geld nimmer zal vangen. De debiteur merkt dan dat u bent afgehaakt en niet een gerechtelijke incassoprocedure gaat starten. Dat maakt de gehele incassozaak zeer zwak. Zodra u een vordering uit handen heeft gegeven en de debiteur betaald de vordering niet per minnelijke incasso, dan zit er maar één ding op een dat is een gerechtelijke incasso procedure starten. De juristen van Juristu kunnen deze dagvaarding zeer snel professioneel voor u maken. Binnen twee weken moet de debiteur voorkomen bij rechtbank. De debiteur kan zich dan verweren. Indien uw dossier juist is, dan maakt de debiteur geen enkele kans. Indien de debiteur liegt, dan staan daar hoge straffen op. Op meineed staan hoge straffen, tot zes jaar in de gevangenis!, dus dat laten de debiteuren wel! Meineed straffen

Incasso indienen?

Start nu minnelijk: Nu-Incasseren

Incassobureau Juristu keurt filmen en privé lastig vallen af, daar is de rechtbank voor!

Een incassobureau uit Flevoland denkt een nieuwe manier van incasseren te hebben bedacht, het filmen en achtervolgen van wanbetalers. Incassobureau Juristu ziet er helemaal niets in. Wij noemen dit spam-incassobureau’s. Ze mailen, bellen, whatsappen, facebooken, twitteren, linkedinnen er wat op af, maar naar de rechtbank gaan ze niet. Een beetje wanbetaler lacht er om en gaat verder met zijn leven.  Dit werkt averechts en is een inbreuk op de privacy. Vele media doken op dit verhaal:

Volkskrant Voor straf met film op youtube!

Telegraaf  Stelling: inbreuk op privacy!

De Stentor  Ernstige bedreigingen voor incassobureau Flevoland!

De nieuwe Eef Hoos?

In een ver verleden was er Eef Hoos met incassobureau Toetanchamon, binnen zonder kloppen, dit soort incassopraktijken zijn geen incassobureau’s, maar knokploegen die illegaal mensen onder druk zetten. Er komt geen enkele jurist aan te pas, het is puur onder druk zetten van mensen om ze maar te laten betalen. Dit kan niet en werd ook bestraft. Tevens moet men zich afvragen of je als opdrachtgever je in die hoek wil begeven, mensen die zich hier voor lenen, kunnen zich ook tegen de opdrachtgever keren.

Het minnelijke incassotraject moet kort en krachtig zijn!

Indien een debiteur na de vele aanmaningen van de opdrachtgever en dan nog eens de 10 dagen minnelijke incasso nog steeds niet betaald of een regeling treft. Dan is de enige weg de gerechtelijke weg. Dagvaarden. Incassobureau Juristu maakt een dagvaarding op maat en dient deze via de deurwaarder in bij de rechtbank. De deurwaarder zal de dagvaarding betekenen, zodat de debiteur weet dat hij moet voorkomen bij de rechtbank. Dan kan hij zich verweren en wij kunnen onze opdrachtgever verdedigen. De rechter spreekt een vonnis uit en met dat vonnis gaat de deurwaarder weer op pad om bij niet betalen beslagen te leggen op de inkomsten en of bezittingen van de debiteur. Geld gevangen, dossier gesloten.

huisuitzetting deurwaarder en politie

De enige weg is de 10 dagen aanpak, geen betaling ontvangen? Dagvaarden!

incassoteam

 

Incassobureau Juristu heeft een strakke incasso aanpak. Incassobureau Juristu heeft een overtuiging. Een opdrachtgever geeft een incasso niet zo maar uit handen van incassobureau Juristu. Daar is al het nodige aan vooraf gegaan. Onze opdrachtgevers hebben dan al veel gedaan. Mailen, bellen, schrijven, whatsappen en vaak tot bezoek aan toe. Maar nog steeds geen betaling van de debiteur. De 10 dagen van incassobureau Juristu zijn dan eigenlijk nog te redelijk. Zodra wij een incasso opdracht ontvangen sturen wij de volgende stukken naar de debiteur c.q. wanbetaler:

 1. de ingebrekestelling per mail en post;
 2. de aanmaning per mail en post;
 3. een sms; incassobureau Juristu heeft een vordering op u;
 4. één van de juristen van incassobureau Juristu gaat bellen met de debiteur;
 5. bovenstaand zal door incassobureau Juristu 3-4 keer in de herhaling gaan.

De minnelijke incasso bij incassobureau Juristu is maximaal 10 dagen

We zijn een streng incassobureau. 10 dagen is 10 dagen. Waarom? Omdat langer wachten geen zin heeft. Statistieken geven aan, zodra een debiteur  een incassobureau aan de deur krijgt, binnen 48 uur beslist te betalen of niet. Des te meer tijd hier over heen gaat, des te groter de kans dat er helemaal niet meer betaald wordt. De debiteur denkt en merkt dan, dat er uiteindelijk niets aan de hand is. Daarom is het essentieel om ook daadwerkelijk de debiteur na 10 dagen  te gaan dagvaarden. Dan weet de debiteur dat het menens is.  Kiest u er voor om het langer te rekken, dan is de kans op incasseren slechts 10%! Bij dagvaarden krijgt u voor 100% een vonnis.

De gerechtelijke incasso starten door incassobureau Juristu

Na 10 dagen hebben wij de debiteur al de nodige mails, brieven gezonden en diverse telefonische gesprekken gehad. Deze brieven verwijzen naar de juridische stappen die wij als incassobureau Juristu gaan ondernemen tegen de debiteur. Alle procedurekosten gaan we zien te verhalen op de debiteur. Hiervan is de debiteur dan ook vele malen van op de hoogte gesteld. tot het laatste moment krijgt de debiteur om alsnog zonder procedure via de rechtbank te betalen. Wat hebben wij nodig voor een succesvolle dagvaarding?:

 1. een compleet dossier;
 2. opdracht, contract c.q. bevestiging;
 3. factuur, facturen;
 4. aanmaningen per mail, post en of whatsapp;
 5. alle gesprekken;
 6. alle communicatie die er tussen partijen is geweest;
 7. getuigenverklaringen.

Dagvaarding produceren door incassobureau van Juristu

Eén van de incasso juristen van incassobureau Juristu maakt een concept dagvaarding met producties (bewijzen) . De dagvaarding is voor de rechter van de rechtbank. De rechter gaat deze dagvaarding lezen. Na het lezen geeft de rechter een vonnis. Essentieel is een sluitende dagvaarding. De dagvaarding is in weze het verhaal van wat er tussen de opdrachtgever en debiteur is overeengekomen. Indien wij dit zo duidelijk mogelijk in kaar brengen, dan zal de rechter altijd positief voor u oordelen. Dan komt er dus een vonnis in uw voordeel. Een zogenaamde beschikking. Met de beschikking kan de deurwaarder beslag leggen. Uiteraard regelen wij dit hele traject voor u.

Incasso indienen?

Wij starten elke incasso eerst minnelijk op no cure no pay!

Nu-Incasseren

Incassobureau kan direct overgaan tot dagvaarden, de deurwaarder zal deze dagvaarding betekenen

Er zijn door onder andere de media en verhalen op internet veel misverstanden wat een incassobureau nu wel of niet kan doen. Om kort te gaan een incassobureau kan iedereen gewoon dagvaarden. Alleen de dagvaarding zal door een deurwaarder worden betekend. Een deurwaarder is immers de enige persoon die een dagvaarding kan laten betekenen, dit is een ambtshandeling. Een incassobureau krijgt in eerste instantie de opdracht om een vordering te incasseren bij een debiteur. De opdrachtgever geeft het incassobureau het dossier waar uit de vordering blijkt. Het incassobureau Juristu start dan in eerste instantie de minnelijke incasso. De debiteur krijgt dan de kans om minnelijk te betalen. Op het moment dat incassobureau Juristu de vordering in handen heeft, zal de debiteur incassokosten moeten betalen. Voor bedrijven onderling is de wettelijke regel als volgt, na de 31e dag zijn bedrijven wettelijk verplicht incassokosten te betalen. Bedrijven hoeven zelfs geen aanmaningen te versturen daarvoor.

deurwaarder brengt dagvaarding uit

Debiteur geeft op de 1e dag van de minnelijke incassoprocedure al aan niet te gaan betalen, wat nu?

Incassobureau Juristu zal dan direct overleggen met de opdrachtgever om de 10 dagen incasso te staken en direct over te gaan tot dagvaarden. We kunnen onze kop wel in het zand steken, maar indien de debiteur direct aangeeft niet te gaan betalen is dagvaarden de enige weg naar het incasseren van uw vordering. Incassobureau Juristu is een juristen kantoor en heeft gespecialiseerde incasso juristen in dienst. Wij als incassobureau Juristu weten exact hoe een dagvaarding in elkaar gezet moet worden. Een perfecte dagvaarding is maatwerk, in de dagvaarding staat omschreven wat er tussen partijen is overeengekomen en is afgesproken. De debiteur komt deze afspraken niet na. Incassobureau Juristu zal de dagvaarding onderbouwen met producties, de opdrachtgever zal ons alle producties moeten aanreiken. Producties zijn de bewijzen zoals opdrachtbevestiging, facturen en alles wat is afgesproken tussen partijen. Daarmee zetten de juristen van incassobureau Juristu de dagvaarding in elkaar.

vonnis

Hoe ziet een perfecte dagvaarding er uit?

Een perfecte dagvaarding zal er zorg voor dragen dat de rechtbank direct tot vonnis overgaat. De dagvaarding is dan zeer secuur en juist omschreven met de daarbij aangeleverde bewijzen, de zogenaamde producties. De producties zijn de leidraad van elke dagvaarding. Goeie producties zijn onder andere:

 1. opdracht tot dienstverlening, overeenkomsten, bevestiging, deze kan per mail en of post zijn gegaan;
 2. facturen, betalingen, kwitanties;
 3. mails, brieven met toezeggingen tot betaling.

Uiteraard alle stukken die te maken hebben met de vordering zijn bewijzen dat de debiteur gewoon moet betalen. Wij van incassobureau juristu stellen een compleet dossier samen zodat wij een positief vonnis krijgen van uw vordering.

Onderschat een incassobureau dus nooit, voordat u het weet staat de deurwaarder aan uw deur met een dagvaarding!

Die nu uw incasso alhier in:

Nu-Incasseren

 

Incassobureau inschakelen is de snelste en voordeligste manier om uw geld te incasseren

Andere ogen dwingen. In 85% van de incassozaken incasseren wij als incassobureau Juristu binnen 10 dagen uw openstaande facturen. Hoe zou dit komen? Veelal rekken bedrijven hun openstaande facturen, wegens gebrek aan eigen liquiditeit. Het cashflow probleem schuift zich dan door naar uw bedrijf. Hier moet u scherp op zijn en niet te lang wachten met het uit handen geven van uw incasso zaken. Een incassobureau als Juristu schrijft de debiteur namelijk geheel anders aan dan u zelf doet. De debiteur weet nu dat het de verkeerde kant op gaat. Een slimmere debiteur zal na een aanmaning van incassobureau Juristu direct tot betaling overgaan. De enige kosten die de debiteur dan heeft gehad zijn de incassokosten. Goedkoop geld! Indien een bedrijf immers geen geld kan leven van een bank, dan is de facturen lening de eenvoudigste en goedkoopste lening die er is!

Schreeuwen en kwaad worden helpt niet, juridische aanpak zorgt voor een incasso score van 85% van uw openstaande facturen!

Zodra wij als incassobureau Juristu nieuwe incassozaken binnenkrijgen zijn veelal mensen kwaad, dat dit hun overkomt en hebben ze regelmatig al ruzie gemaakt met de debiteur. Schreeuwen en kwaad worden heeft geen enkele zin. De debiteur lacht u uit en zal u niet gaan betalen. In 85% van de incassozaken incasseren wij uw openstaande facturen door onze juridische aanpak. Wij stellen de debiteur als eerste in gebreke en verhalen de incassokosten direct op de debiteur. Een bedrijf is immers op de 31e dag incassokosten verschuldigd. Een nieuwe incasso zaak kunnen we dus eenvoudig doen op no cure no pay. De debiteur gaat binnen 10 dagen betalen door de steeds dwingender brieven en de debiteur wil meestal niet naar de rechtbank, want dan gaan we ook de procedurekosten op de debiteur zien te verhalen. Al met al een dure procedure.

ontspannen

ontspannen

U uw geld in 10 dagen, wij de incassokosten, een zakelijke deal!

Wij van incassobureau Juristu halen een steeds hogere score indien het om minnelijke incasso gaat. Wij zitten nu al tegen de 90% aan, de cijfers over het afgelopen jaar geven 85% aan. Een zeer hoge score. Dit komt vooral door onze aanpak. Wij zijn immers niet zo maar een incassobureau, wij zijn incasso juristen. Elke debiteur krijgt te maken met één van onze incasso juristen, indien deze niet over gaat tot betalen. Wij bellen namelijk in de 10 dagen minnelijke incasso zo nodig 3-4 keer naar de debiteur. Wij wijzen de debiteur dan op de gevolgen van gerechtelijke incasso. Dat is namelijk wat na de minnelijke incasso direct door ons zal worden op gestart. Veelal kiezen debiteuren dan eieren voor hun geld en betalen ze dan binnen de 10 dagen.

Heeft u openstaande facturen van 30 dagen oud? Wacht het niet af, dien ze direct in bij incassobureau Juristu!

Alhier enkele incasso zaken indienen:

Nu-Incasseren

Alhier meerdere incassozaken tegelijk indienen:

Meerdere vorderingen tegelijk indienen

 

 

 

Incassobureau en deurwaarder zijn twee onafhankelijke partijen.

Er is nogal wat te doen over grote incassobureau’s die mede eigenaar zijn van grote deurwaarderskantoren. Niet een goed idee. Een deurwaarder is immers een persoon die een eed heeft afgelegd, net als een notaris. Een deurwaarder moet ten alle tijden de belangen afwegen van zowel schuldeiser als schuldenaar. Het mag niet zo zijn dat een gescheiden vrouw in de bijstand die bijvoorbeeld nog een restschuld heeft van een  hypotheek, beslag op beslag krijgt zonder dat er rekening gehouden wordt met de wettelijke regels, omdat het incassobureau de druk kan opvoeren.

Grote incassobureau’s die deelnemen in een deurwaarderskantoor hebben te veel invloed

Een groot incassobureau als Intrum, Atradius en bijvoorbeeld Das hebben alle drie deelnames in deurwaarderskantoren en of zelfs geheel overgenomen. Deurwaardersbelangen.nu wil daar wat aan doen, er zijn zelfs kamervragen over. En dat is juist. Een incassobureau heeft eer uiteraard belang bij dat een schuldenaar gaat betalen. De voorkeur gaat altijd uit voor minnelijke incasso. Een goed incassobureau geeft ook aan de de schuldenaar door, dat het verstandiger is om minnelijke te betalen, dit ter voorkoming van hoge procedure en deurwaarderskosten.

Concurrentievervalsing door grote incasso concerns

Tevens maken grote incasso concerns met deelname of die eigenaar zijn van deurwaarderskantoren het geheel niets uit, of de schuldenaar minnelijk of gerechtelijk zal betalen. De incasso gaat sowieso gelijk door naar de deurwaarder in eigen beheer. De schuldeiser krijgt dan ook gelijk hogere voorschotten te betalen, terwijl dat bij ene strakke minnelijke incasso geheel niet nodig zou zijn.

De deurwaarder ziet op zijn loonstrook de naam van het concern staan

“uit wiens hand men Eet wiens woord men spreekt”

Is een oud spreekwoord wat hier geheel op gaat. De deurwaarder ontvangt immers zijn salaris van het concern en zal daarom meer aan de kant van de schuldeiser staan en totaal geen rekening houden met de schuldenaar. Het heeft immers geen zin om de schuldeiser op hoge kosten te jagen, indien de schuldenaar totaal geen verhaal zal bieden. Voor het concern dus duidelijk wel. Het is zelfs zo opvallen dat organisaties die dit soort zaken in de gaten houden er wat aan willen doen.

Zie hier het stuk van de NOS

 

‘Minister moet ingrijpen in deurwaardersconflict’

 

Blok moet ingrijpen in deurwaardersconflict

Minister Blok moet ingrijpen in het conflict over de onafhankelijkheid van deurwaarders. Dat zegt Deurwaardersbelangen.nu, de vertegenwoordiger van bijna een derde van de deurwaarderskantoren.

Volgens de vereniging worden mensen met schulden onvoldoende beschermd tegen deurwaarders, die deels eigendom zijn van een incassobureau.

De vertegenwoordiger verwijt de Koninklijke Beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat die weigert op te treden tegen deurwaarders die te nauwe banden hebben met incassobureaus.

Evenwicht tussen belangen schuldeiser en schuldenaar

Incassobureaus hebben niet de bevoegdheid om beslag te leggen op bankrekeningen, salarissen of woningen, en daarom is het voor hen interessant om mede-eigenaar te zijn van een deurwaarderskantoor, omdat zij dit wel mogen doen.

Deurwaarders moeten bij beslaglegging onafhankelijk opereren en een evenwicht zoeken tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar. Maar Deurwaardersbelangen.nu zegt dat door de verwevenheid deurwaarders te veel in het belang van de schuldeiser handelen.

De verwevenheid komt volgens Deurwaardersbelangen.nu doordat de KBvG haar eigen regels niet naleeft. Volgens die regels mag een deurwaarderskantoor waarvan een incassobureau aandeelhouder is, van dat incassobureau geen opdrachten aannemen.

Eigen regels naleven

In antwoord op Kamervragen van de SP benadrukte Minister Blok kort geleden nog dat de KBvG erop moet toezien dat de eigen onafhankelijkheidsregels nageleefd worden. Als er regels overtreden worden, moet de KBvG een klacht tegen de deurwaarder indienen bij de tuchtrechter. KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk zegt tegen de NOS ‘de verantwoordelijkheid te voelen’, maar weet nog niet wanneer dat leidt tot tuchtklachten.

Deurwaarders.nu wil er niet op wachten en vraagt Blok handhaving van de onafhankelijkheidsverordening af te dwingen. Dat kan hij doen door een Algemene Maatregel van Bestuur af te kondigen. De minister bestudeert het verzoek.

Bron: NOS

Incassobureau Juristu drukker dan ooit, uit onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijven te laat betalen!

Hoogste tijd om incassobureau Juristu in te schakelen. Indien u dat nog niet gedaan heeft! Sinds de bankencrisis is het voor 85% van de bedrijven de normaalste zaak van de wereld om hun facturen te laat te betalen. Oftewel zo lang mogelijk te rekken. Elke euro die een bedrijf namelijk op hun eigen rekening heeft, kan men gebruiken voor andere doeleinden. Hierdoor klopt een bedrijf niet meer bij een bank aan. Tevens is het zo, dat banken nog steeds zeer slecht het mkb bedrijf financieren, dus noodgedwongen kiezen veel bedrijven ook voor deze methode. Indien u hier mee akkoord gaat een uw debiteurenbeheer laat versloffen, dan bent u de pineut en maken bedrijven gebruik van uw geld. U bent eigenlijk één van de vele bankjes van dit bedrijf. Indien een bedrijf circa twintig facturen van € 5.000,- open heeft staan bij diverse andere bedrijven, dan is dat € 100.000,- gratis krediet! Indien u er niets aan doet tenminste!

Incassobureau kan op de 31e dag incassokosten ophalen bij debiteur!

Daarom is incassobureau Juristu groot in incasseren op no cure no pay! Een bedrijf is immers verplicht op de 30e dag te betalen, ook als u als bedrijf niets heeft afgesproken. De staat in de wet. Tevens is een bedrijf verplicht incassokosten te betalen op de 31e dag. U hoeft zelfs geen enkele aanmaning te versturen als bedrijven onderling! Incassobureau Juristu gaat voor u graag aan de gang en gaat uw geld incasseren plus de incassokosten. De incassokosten zijn dan uiteraard voor incassobureau Juristu. Wij hebben hier al eerder een blog over geschreven. Zie hier: 31e dag incassokosten wettelijk verplicht!

Uw liquiditeit is het belangrijkste van uw bedrijf.

Indien u namelijk zelf niet op tijd uw geld van andere bedrijven op uw bankrekening ontvangt. Dan krijgt u zelf ook een incassobureau op uw dak. Het domino effect is zo geboren. Incassobureau Juristu kent bedrijven die een zeer goed omzet hadden en door wanbetalers failliet zijn gegaan. Het is namelijk al zeer eenvoudig in Nederland om een bedrijf failliet te laten verklaren door een bedrijf. Stel u heeft € 100.000,- open staan, maar u moet ook nog twee leveranciers betalen en loonbelasting, zeg cica € 50.000,- totaal. uw leverancier heeft geen geduld en die vraagt uw faillissement aan om druk te zetten. u gaat naar de rechtbank en u kan niet één van de twee debiteuren direct betalen, dan zal de rechtbank uw failliet verklaren! Daar sta je dan, met een winstgevend bedrijf, goede omzet, maar geen liquiditeit! Stel per direct uw debiteuren beheer op orde!

huisuitzetting deurwaarder en politie

Indien u een eenmanszaak of vof heeft, gaat u privé ook failliet, gemeenschap van goederen? Uw vrouw is dan ook failliet!

Dan staat de deurwaarder na diverse betekeningen aan uw deur en zal uw persoonlijke bezittingen worden verkocht, u kan alles kwijt raken. Minderjarige kinderen, beslag op hun spaarrekening. En dat door slechts een leverancier die u te laat of helemaal niet van plan was u te betalen. Voorkomen is uiteraard altijd beter, maar u kunt veel zaken van te voren goed regelen. Nu schetsen we wel een rampscenario, maar wij hebben het zien gebeuren en bij een strak incassobeleid, kunt u dit soort ellende voorkomen. U kunt ook ene goede opdrachtgever hebben die u veel opdrachten geeft, maar slecht of niet betaald. Dan is het ook essentieel om op te passen. Het bedrijf kan ook op omvallen staan en snel nog even een en ander wil verdienen ten koste van uw bedrijf. Veel werk en geen geld! Wij hebben hier al eerder een blog over geschreven. Pas op voor bedrijven die slecht of niet betalen!

 

incassoteam

Incassobureau Juristu kan uw incasso zaken binnen 1 uur op starten!

Incassobureau Juristu is een incassobureau waar u op kunt rekenen. Wij pakken snel door. Onze basis incassoprocedure is vrij eenvoudig. Wij manen de debiteur op vriendelijke maar wel juridische wijze dat ze verplicht zijn de openstaande vordering te betalen. Wij houden standaard 10 dagen minnelijke incasso aan. De 10 minnelijke dagen kan ook 1 dag zijn,indien de debiteur direct aangeeft toch niet te betalen. Dan gaat het dossier direct naar afdeling juridisch, één van de juristen zal u dan benaderen op direct over te gaan op gerechtelijke incasso. Bij grote incasso zaken leggen wij ook regelmatig beslag voor het uitbrengen van de dagvaarding. Dit om te voorkomen, dat wij straks met een lege boedel zitten en u geen geld meer kan incasseren.

Incassobureau

Incassobureau met juristen, de beste methode om uw geld te incasseren!

U zit al tijden op uw geld te wachten en u bent het nu zat?! Meestal zeggen wij: “kom voortaan wat eerder!” Heb geen vertrouwen, controle is beter. Dat is wat wij als incassobureau Juristu voor u kunnen betekenen. U geld incasseren, uw liquiditeit verbeteren. Wij werken met uitstekende incasso juristen en hebben als team enorm veel ervaring in incasso zaken. Zodra u het formulier op de website heeft ingevuld, starten wij de incassoprocedure. U krijgt direct een persoonlijk contact die alles incassozaken voor u gaat behartigen. Indien u een hele grote klant bent, dan komen er uiteraard meerdere contactpersonen op uw dossiers.Uw geld waar u recht op heeft gaan wij voor u incasseren!

Dien uw incasso nu hier in:

Nu-Incasseren

Meerdere incasso’s tegelijk alhier:

Meerdere vorderingen tegelijk, elk bestand!

 

 

 

 

 

 

deurwaarder brengt dagvaarding uit

Incassobureau kan dagvaardingen maken en laten betekenen door deurwaarder

Een incassobureau werkt in opdracht van bedrijf of particulier. Deze hebben moeite om hun openstaande vordering te incasseren. Wat kan een incassobureau meer dan een bedrijf zelf kan doen. Eén van de belangrijkste incasso maatregelen is juridische kennis en ervaring. Indien een bedrijf ene onterechte vordering heeft, dan is deze moeilijk te incasseren. Belangrijk is dat een incasso dossier zo goed mogelijk in elkaar zit. Dan kan een incassobureau ook daadwerkelijk dreigen met het uitbrengen van een dagvaarding tegen de debiteur. de debiteur weet dan dat hij te maken heeft met een incassobureau die beschikt over juridische kennis. Daarmee kan en incassobureau dan ook serieus dreigen tijdens het eerste traject en dat is het minnelijke traject.

rechter

10 dagen minnelijke incasso, daarna gerechtelijke incasso!

Incassobureau Juristu start altijd ten eerste met de 10 dagen minnelijke incasso. Deze incasso procedure is zeer eenvoudig, maar ook zeer daadkrachtig. Wij starten de volgende acties tijdens de 10 dagen minnelijke incasso:

 1. een sms dat wij een vordering op de debiteur hebben;
 2. in de sms zit direct een link om te betalen via ideal;
 3. een email met de in gebreke stelling;
 4. een brief met de in gebreke stelling;
 5. een herinnering per mail met de vordering plus de incassokosten;
 6. een herinnering per post met de vordering plus de incassokosten;
 7. een 3-10-tal telefoontjes, met de vraag of de debiteur alsnog binnen de 10 dagen gaat betalen;
 8. een brief/mail met nog 5 dagen de tijd om te betalen;
 9. een brief/mail met nog 48 uur de tijd om te betalen;
 10. een laatste brief/mail met de mededeling dat de dagvaarding in aanmaak is.

Indien de debiteur dan nog steeds niet heeft betaald na deze 10 dagen, dan gaat de vordering naar de juridische afdeling van incassobureau Juristu en krijgt onze opdrachtgever de mededeling dat de minnelijke incasso niet is gelukt. De gerechtelijke incasso moet dan op gestart worden. De dagvaarding moet worden gemaakt. Een dagvaarding krijgt de rechter te zien en die velt zijn oordeel er over. dus een dagvaarding moet gewoon erg goed zijn. Dan krijgen we een vonnis, zodat onze opdrachtgever toch zijn geld krijgt, eventueel door middel van het leggen van beslagen. Hoe ziet een gerechtelijke incasso er uit:

 1. de opdrachtgever mailt alles stukken inzake deze vordering: Opdracht, factuur, overeenkomst, mails, whatsapps en wat er nog meer is;
 2. de jurist stelt de stukken samen als zijnde de bewijzen oftewel de producties;
 3. de dagvaarding wordt geproduceerd door een jurist, deze kijkt wie we nu gaan dagvaarden, een bv, een eenmanszaak, persoon of meerder bvs;
 4. een dagvaarding is het verhaal van wat er tussen twee partijen heeft afgespeeld uitgelegd aan de rechter;
 5. de dagvaarding krijgt een aantal verwijzingen naar de producties, zodat wij de rechter overtuigen van ons gelijk;
 6. essentieel is dus goede onderbouwing van de dagvaarding, de tegenpartij kan immers ook verweer gaan voeren;
 7. de dagvaarding wordt betekent door de deurwaarder bij de gedaagde(n) de deurwaarder trekt de gba;
 8. De debiteur moet voorkomen, komt deze niet, dan volgt er een vonnis met verstek veroordeling, goed voor onze opdrachtgever;
 9. zodra er een vonnis is met toezegging van het te betalen bedrag, sturen wij de deurwaarder weer bij gedaagde langs, binnen 2 dagen betalen;
 10. indien er niet binnen 2 dagen betaalt wordt, dan legt de deurwaarder beslag op inkomsten en goederen.

huisuitzetting deurwaarder en politieAuto verkoop

Huisuitzetting, beslag op (on)roerende goederen met deurwaarder, slotenmaker  en politie!

Als incassobureau kunnen wij dit allemaal voor u verzorgen! Alleen niet tijdens het minnelijke traject. Het minnelijke traject is voornamelijk dreigen met deze juridische acties. Dit zal er gaan gebeuren indien u niet normaal gaat betalen. Een professioneel incassobureau laat duidelijk zien waar de vordering om gaat, van wie de vordering is en wanneer deze bij het incassobureau betaald moet worden. Indien de debiteur hier aan geen medewerking zal verlenen. Dan gaat de incasso jurist het incasso dossier overdragen naar de juridische afdeling van het incassobureau. De juristen gaan dan aan de slag met de dagvaarding en sturen deze door naar de deurwaarder. De deurwaarder zal deze dagvaarding dan betekenen bij de debiteur op zijn bedrijf of bij hem thuis. Dan krijgt de debiteur alsnog de kans om te betalen, maar dan met de volledige kosten die dan reeds gemaakt zijn. Indien de debiteur dat niet doet, dan gaan we ook alle procedurekosten op de debiteur verhalen.

Wacht nooit te lang met dagvaarden, incasseren of uw vordering afschrijven!

Indien u na 10 dagen het besluit moet nemen om te gaan dagvaarden. Dan heeft u eigenlijk maar twee keuzes:

 1. dagvaarden;
 2. afschrijven van uw vordering

Waarom zeggen we dit zo botweg alhier? Omdat het ook de werkelijkheid is. Indien u namelijk niet gaat dagvaarden, terwijl wij er wel 10 dagen lang mee aan het dreigen zijn en de debiteur ziet niets komen, dan weet de debiteur ook dat hij nooit meer zal hoeven te betalen. Dus u heeft maar twee keuzes. U pakt de debiteur aan en laat Juristu de perfecte dagvaarding maken, zodat u er een vonnis uit krijgt waarmee het recht zal zegevieren. Of u heeft er vrede mee dat de debiteur u nooit meer zal betalen. Het laatste is meestal moeilijk te verkroppen en doet 99% van onze opdrachtgever besluiten om te gaan dagvaarden.

kale kip

Wanneer niet dagvaarden?

Wij als incassobureau Juristu kunnen ook zeggen tegen u dat wij niet willen dagvaarden, ook als onze opdrachtgever dit wel wil. in welke gevallen zullen wij tegen een opdrachtgever zeggen, laat maar lopen, dit heeft geen zin om dit bedrijf of persoon te dagvaarden:

 1. de persoon is failliet;
 2. de persoon is een zwerver;
 3. het bedrijf, de holding en de aandeelhouder is failliet;
 4. de persoon zit in de gevangenis;
 5. het bedrijf of persoon staat onder curatele.

De bovenstaande 5 situaties krijgt u geen geld van? dien dan nu uw incasso of meerdere incasso’s in. Wij incasseren 85% binnen 10 dagen minnelijke incasso. zo niet dan gaan we over tot gerechtelijke incasso.

Nu-Incasseren

Meerdere incasso’s tegelijk indienen

 

 

 

Incassobureau nieuwe manier van incasseren, vriendelijk en behulpzaam, uiteindelijk moet men toch betalen

Er waren de afgelopen week flink wat nieuws berichten over de nieuwe aanpak van een groot incassobureau. In een normaal bedrijf is het vanzelfsprekend dat je vriendelijk bent tegen je klanten. Bij een incassobureau werkt men voor een opdrachtgever die klanten heeft die niet betalen. Een klant die niet betaald heeft vaak al een geschiedenis bij de opdrachtgever. Veelal is dat onder de betaling uitkomen. Dit gaat vaak met veel leugens gepaard. Bedrijven die niet willen betalen doen dit of met opzet of ze kunnen het gewoonweg niet betalen omdat ze de gelden niet hebben. De opdrachtgever heeft dan al van alles geprobeerd om zijn facturen betaald te krijgen. Bellen, mailen, schrijven, whatsappen en tot bezoek aan toe! De opdrachtgever is al ten einde raad, alvorens die het aan een incassobureau uit handen geeft.

Hier een selectie uit de nieuwsberichten:

NOS lieve brieven van incassobureau

Volkskrant: de lieve aanpak van een incassobureau

RTLZ incassobureau toch lief naar de rechtbank, bij niet betalen

Lief of niet lief incasseren dat ligt ook aan de debiteur

   lief telefoontje

kwaad  telefoontje

Wij als incassobureau Juristu zijn altijd vriendelijk.

Wij bellen immers achter openstaande vorderingen aan, wij zijn een professioneel incassobureau en staan elke debiteur vriendelijk te woord. Mocht de debiteur onvriendelijk zijn en ons niet te woord staan, dan gaat de minnelijke incassoprocedure als snel over naar een gerechtelijke procedure. De gerechtelijke incassoprocedure is meestal niet zo vriendelijk. Het incassobureau maakt een dagvaarding en laat die betekenen door de deurwaarder. De deurwaarder komt dan bij de debiteur aan de deur en geeft de dagvaarding af. de debiteur moet dan voor de rechtbank verschijnen en kan zich verweren. Bij een compleet en juist dossier van onze opdrachtgever is de zaak zeer snel beklonken en krijgen wij een vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

huisuitzetting deurwaarder en politie

Met een vonnis kan de deurwaarder beslagen leggen

Zodra de debiteur het zo ver laat komen om ook na een vonnis niet te betalen, dan wordt het incassotraject vanzelf onvriendelijk. De deurwaarder heeft immers het recht om met het vonnis in de hand beslagen te leggen op alles bezittingen en of inkomsten van de debiteur. Indien de debiteur dan niet opendoet of zijn bedrijf heeft afgesloten, dan kan de deurwaarder de hulp inroepen van de politie en slotenmaker om alsnog bij het bedrijf of particulier binnen te treden en dit traject komt meestal niet zo vriendelijk over. De debiteur heeft dit geheel aan zich zelf te wijten. Indien de debiteur eerder tot actie was overgegaan door een betalingsregeling te treffen en of de volledige vordering te betalen. Dan was de incasso ene lieve incassoprocedure geweest. Nu de debiteur het tot een gerechtelijke procedure heeft laten komen is de incassoprocedure niet zo lief meer.

rechter

Zodra de opdracht tot incasso bij het incassobureau ligt, start de incassoprocedure

Links om of rechtsom een incassoprocedure is de debiteuren er op wijzen dat de vordering van de opdrachtgever geheel juist is. De opdrachtgever levert het incassobureau de juiste stukken aan waaruit blijkt dat de vordering juist is. De vordering zet incassobureau Juristu in het softwaresysteem en de debiteur krijgt een vriendelijke incassobrief, met daarin het verzoek de vordering te betalen. In 85% van de minnelijke incasso zaken incasseren wij als incassobureau Juristu de vorderingen binnen 10 dagen. Indien dit niet het geval is dan gaat de minnelijke incassoprocedure over tot een gerechtelijke procedure. De kosten voor gerechtelijke procedure gaan we zien te verhalen op de debiteur. Veelal komt een debiteur ook niet opdagen bij een gerechtelijke procedure. Dan ontvangen wij als incassobureau een vonnis bij verstek. De debiteur kan dan weer de deurwaarder aan de deur verwachten die dan het vonnis komt betekenen.

vonnis

2 dagen de tijd om alsnog te betalen

De deurwaarder geeft in zijn betekening ook aan, dat de debiteur dan nog maar 2 dagen de tijd heeft om alsnog te betalen. Zo niet dan volgen er verdere rechtsmaatregelen, zoals beslag op bankrekening, inkomen, bezittingen als kantoorinventaris, autos en derdenbeslagen. Kortom een niet alle vriendelijkste aanpak. Maar de debiteur heeft hier uiteindelijk zelf voor gekozen. Een incassobureau wil altijd vriendelijk incasseren, daar is niets nieuws aan. Maar in een aantal incasso zaken moet het incassobureau toch dwingende maatregelen nemen, wat er voor zorgt dat de sfeer niet beter wordt tussen incassobureau en debiteur. Het incassobureau heeft de opdracht de vordering te incasseren en de debiteur wil of kan niet betalen, dan is een gerechtelijke incassoprocedure het vervolg.

Wilt u een vriendelijk incassobureau voor uw debiteuren?

Vanzelfsprekend! U wilt incasseren met klantbehoud, daar staan wij voor! soms is een debiteur onredelijk en zal er toch een gerechtelijke procedure gestart moeten worden, het is niet anders. In 85% van de incasso zaken lukt het incassobureau Juristu de vorderingen minnelijk te incasseren.

Dien hier uw incasso in: Nu-Incasseren

Die hier meerdere incasso’s in: Meerdere vorderingen indienen

Meer weten?: info@juristu.us of bel: 085-3037165