Een incassobureau zoals Juristu, een unieke service, snel direct en no cure no pay!

Meer dan 10 dagen minnelijke incasso heeft geen zin!

We hebben dan duidelijk te maken met een onwillige debiteur die gewoonweg niet minnelijk wil betalen. Een incassobureau kan dan wel blijven aanmanen, maar indien de debiteur gewoonweg niet betaald dan komen we geen stap verder. De debiteur is dan al vele malen gemaand en is dan duidelijk op de hoogte van alle bijkomende kosten die er bij gaan komen voor de debiteur. Een gerechtelijke procedure neemt immers hoge kosten met zich mee. Dagvaarden is dan de enige optie.

DE GERECHTELIJKE INCASSO

Zodra de 10 dagen minnelijke incasso termijn is verlopen gaan wij in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever betaald een voorschot voor de procedure kosten die voor het incassobureau, deurwaarder en rechtbank gemaakt moeten worden. Al deze kosten gaan we zien te verhalen op de debiteur. De opdrachtgever dient alle juiste stukken, het dossier, aan te leveren, zodat de juristen van incassobureau Juristu er een dagvaarding met producties (bewijzen) van maken. Hier een overzicht van de volgorde van een gerechtelijke procedure:

 1. de opdrachtgever reikt alle stukken betreft de vordering aan;
 2. de dagvaarding maken door juristen van incassobureau Juristu;
 3. te betalen voorschot aan deurwaarder voor griffierecht en betekening Kosten griffierecht en deurwaarder
 4. de dagvaarding betekenen door de deurwaarder bij de gedaagde;
 5. binnen 2 weken naar betekening moet de gedaagde voorkomen;
 6. indien de gedaagde niet komt opdagen, dan komt er een verstekvonnis, alles wordt toegewezen aan eiser;
 7. de gedaagde verweert zich;
 8. Juristu weerlegt het verweer van de gedaagde;
 9. indien een en ander niet geheel duidelijk is voor de rechter, dan komt er een comparitie Uitleg comparitie ;
 10. daarna komt een vonnis;
 11. de deurwaarder betekent dit vonnis weer bij de gedaagde;
 12. bij niet betalen kan de deurwaarder beslagen leggen op bezittingen en inkomsten van de gedaagde;
 13. een vonnis is 20 jaar geldig;
 14. bij geen verhaal kunt u het bijvoorbeeld om de 5 jaar weer proberen;
 15. een vonnis van € 5.000,- kan met rente na bijvoorbeeld 8 jaar al oplopen tot € 5.562,- aan rente, maakt de vordering € 10.562,- plus kosten!

Uw factuur 50 dagen oud? tijd voor een incassobureau!

Vandaag Koningsdag, de Koning 50 jaar. Frappant detail is dat veel facturen gemiddeld meer dan 50 dagen openstaan. Dat is te lang! Wij als incassobureau Juristu hebben een onderzoek gedaan onder onze klanten, hier uit blijkt dit getal. Vaak laat men het vooral toe, indien bedrijven blijven bestellen. Het is dan een “goeie”klant die regelmatig afneemt. Goed voor de omzet, alleen tast het op deze manier wel uw liquiditeit aan. U moet ook als bedrijf de salarissen en rekeningen op tijd betalen.

Gevaar voor wanbetaling ligt op de loer

Veelal maken bedrijven dit zelf op den duur mee, dat een “goede”klant in een keer niet meer betaald. De rekeningen zijn in een keer op gelopen tot € 10.000,- ! Veelal is er dan geen contact meer en staan de facturen meer dan 50 dagen open. Indien men niet scherp op de betalingstermijn blijft letten, kan dit uiteraard ook gebeuren, maar dan stopt u wel met leveren en hadden de openstaande facturen niet opgelopen tot € 10.000,-.

Van bedrijf tot bedrijf is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen

Bedrijven onder elkaar zijn zelfs niet verplicht een aanmaning te versturen. Veelal doet men dit toch, niet één keer maar vaak vier keer. In een vorige blog schrijven wij hier ook over, dat dit niet verplicht is. Zie hier: Blog aanmaningen niet verplicht!

WIK brief alleen verplicht voor particulieren, NIET voor bedrijven!

WIK brief is niet verplicht voor bedrijven. De WIK Wettelijke Incasso Kosten brief moet u verplicht sturen naar een particulier. De particulier ontvangt deze brief met de vermelding, dat ze nog maximaal 14 dagen de tijd krijgen om alsnog zonder incassokosten te betalen. doen ze dat niet dan is de particulier weetelijk de incassokosten verschuldigd. U kunt de WIK brief alhier gratis downloadenWIK brief download

WIK brief is niet verplicht naar bedrijven toe.

Een bedrijf is wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen, indien u geen betalingsafspraken heeft gemaakt. Op de 31e dag is een bedrijf incassokosten verplicht te betalen. Indien u het bedrijf nog een kans wil geven om zonder incassokosten te betalen, dan kunt u geheel onverplicht de WIK brief voor bedrijven toemailen en of sturen. Het bedrijf krijgt dan van u alsnog 14 dagen de kans om zonder enige bijkomende kosten aan u te betalen. Deze WIK brief voor bedrijven kunt u  alhier gratis downloaden: WIK brief download

DAGVAARDEN ZIN OF ONZIN?

Dagvaarden heeft niet altijd zin, wel als u een sluitend dossier heeft en de debiteur duidelijk verhaal biedt. Oftewel bezittingen en of inkomsten heeft. Ook is het belangrijk om te kijken of de debiteur verhaal biedt, indien deze reeds failliet is of een zwerver is die op straat leeft, dan is het onzinnig om deze te dagvaarden. De kosten die u dan heeft gemaakt moet u dan ook nog zien terug te vangen. Dat zal niet makkelijk zijn. Uitzonderingen zijn er uiteraard altijd. Heeft u een huurder die achter is met de huur, dan moet u wel dagvaarden. Een huurder die namelijk niet betaald, daar moet u van af. U kunt het pand immers aan iemand anders verhuren en dan brengt het pand wel de huur op. De dagvaarding moet dan luiden: opeisen van de achterstallige en lopende huur, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Dat zijn de eisen die wij dan voor onze cliënten gaan stellen.

Incassobureau

INDIEN U A ZEGT, MOET U OOK B ZEGGEN BIJ INCASSO!

U heeft de vordering aan een incassobureau uit handen gegeven. Het incassobureau zal er alles aan doen om de vordering minnelijk te incasseren. Snel de incassokosten verdienen. Bij incassobureau Juristu betaald ca. 85% via de minnelijke weg. Dat is een zeer hoog percentage. De kracht van incassobureau Juristu zit in de juridische druk die wij steeds meer opvoeren in de 10 lopende minnelijke incassodagen. Wij dreigen vanaf dag één met juridische stappen. Mocht de debiteur alsnog niet betalen, dan overleggen wij met de opdrachtgever om dan ook daadwerkelijk te gaan dagvaarden. Indien u dit niet doet, dan weet u zeker dat u uw geld nimmer zal vangen. De debiteur merkt dan dat u bent afgehaakt en niet een gerechtelijke incassoprocedure gaat starten. Dat maakt de gehele incassozaak zeer zwak. Zodra u een vordering uit handen heeft gegeven en de debiteur betaald de vordering niet per minnelijke incasso, dan zit er maar één ding op een dat is een gerechtelijke incasso procedure starten. De juristen van Juristu kunnen deze dagvaarding zeer snel professioneel voor u maken. Binnen twee weken moet de debiteur voorkomen bij rechtbank. De debiteur kan zich dan verweren. Indien uw dossier juist is, dan maakt de debiteur geen enkele kans. Indien de debiteur liegt, dan staan daar hoge straffen op. Op meineed staan hoge straffen, tot zes jaar in de gevangenis!, dus dat laten de debiteuren wel! Meineed straffen

Incasso indienen?

Start nu minnelijk: Nu-Incasseren